Reklamační řád

Níže uvedené podmínky platí při zakoupení zboží prostřednictvím našeho e-shopu.

Reklamace se vztahuje

* na výrobní vady zboží, které omezují či znemožňují jeho řádné použití;
* na chybné vyřízení objednávky (např. pokud Vám bylo zasláno jiné než objednané zboží).

Příjemce zásilky je povinen zkontrolovat si zásilku při převzetí od dopravce a v případě zjevného poškození ihned sepsat s dopravcem protokol o poškození zásilky. To platí i v případě, že v důsledku poškození obalu chybí část obsahu zásilky.

Může se také stát, že se obsah nešetrným zacházením během přepravy poškodil i bez zjevného narušení obalu, tzn. že toto poškození zjistíte až po otevření zásilky. V takovém případě nám prosím oznamte reklamaci a zašlete poškozené zboží zpět.

Reklamaci je třeba uplatnit

Písemně na adrese Nadační fond Jana Antonína Bati, Moravní nábřeží 2, Uherské Hradiště 686 01

 

Reklamace musí obsahovat

* číslo objednávky;
* označení zboží (název, autor);
* počet vrácených kusů;
* popis zjištěných vad;
* způsob vyřízení reklamace, který zákazník upřednostňuje (výměna za stejné zboží nebo vrácení peněz poštovní poukázkou/ převodem na účet).

Reklamované zboží a kopií faktury zašlete prosím na výše uvedenou adresu (NE na dobírku)

Dopravu reklamovaného zboží hradí zákazník. V případě, že bude reklamace uznána jako oprávněná, má zákazník právo na uhrazení těchto nákladů. Vyměněné zboží Vám samozřejmě zašleme na naše náklady.

Vyřízení reklamace

O uznání reklamace rozhodujeme nejpozději do tří pracovních dnů od jejího obdržení a o rozhodnutí informujeme zákazníka e-mailem (nedohodneme-li se na jiném způsobu komunikace).

Reklamace včetně odstranění závady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Jakmile bude reklamace vyřízena (bude k dispozici zboží na výměnu nebo bude rozhodnuto o vrácení peněz zákazníkovi), zašleme zákazníkovi e-mail.

Vaše případné dotazy rádi zodpovíme na nadacejabati@gmail.com nebo telefonicky na čísle 732 842 329, a to od pondělí do pátku 9 až 17 hod.

Reklamační řád vstupuje v platnost dne 15.4.2020

Změna vyhrazena.